Arintze fiskala

Nafarroak erregimen fiskal eta araubide-esparru berezia du, aukera ematen diona pizgarri fiskalak hobetzeko Espainiakoen aldean. Sozietateen zergari buruzko 24/1996 Foru Legeak –abenduaren 30ekoa– arautzen ditu ekoizpen zinematografikoetan egindako inbertsioengatik aplika daitezkeen kenkariak.